INNOVASJON OG TJENESTEUTVIKLING
Vi kartlegger hva kundene opplever og hva de ønsker seg. Vi følger deg med gode prosesser som utvikler nye eller omdefinerte tjenester og vi hjelper til å få alt til å fungere i praksis.
KONTAKT OSS

Innovasjon og tjenesteutvikling

FOR TJENESTE- OG SERVICEBEDRIFTER I BREDDEN AV PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR

VI TRENGER FLERE FLINKE FOLK
Vi vet det er kjekkere å jobbe i sammensatte team. Team av mennesker med ulik bakgrunn, ulik fagkunnskap, ulike interesser og ulike perspektiver. Team hvor fagdisiplinene våre viskes ut, og hvor grensen mellom oss og kundene våre viskes ut. Vi VET at slike team kan flytte fjell. Vi har opplevd det før, og vi ønsker å oppleve det igjen. Hver dag. Nå ønsker vi å bli flere, ta gjerne kontakt på sma@kindgroup.no hvis du ønsker en uforpliktende samtale.
  • INNSIKT & STRATEGI
    Research, Forretningsstrategi, Forretningsutvikling, Endringsledelse, Teknologiledelse, Forretningsmodeller
  • BRUKEROPPLEVELSE & DESIGN
    Tjenestedesign, Prototyping, Produktutvikling, Merkevare, Konseptutvikling, UI/UX.
  • TEKNOLOGI & UTVIKLING
    Mobilutvikling, Systemutvikling, IT-arkitektur, IOT, Smarte Systemer, Big Data.
4 ENKLE STEG TIL INNOVASJON I PRAKSIS
Uansett bransje, produkter og tjenester. Vi hjelper deg med å fornye virksomheten din gjennom en enkel og forutsigbar prosess.
Fra Innovasjonscamp Haukeland 2017
1. HVA ER PROBLEMET?
Noe av det viktigste vi alle kan gjøre er å bli tydelig på hva det reelle problemet som skal løses er. Alt for mange virksomheter starter med feil utgangspunkt, de forsøker å løse feil problemer eller de tar problemene i feil rekkefølge.
TA KONTAKT
2. HVORDAN KAN PROBLEMET LØSES?
Et problem kan ha mange løsninger, men hvordan sikrer vi at vi velger den løsningen som er best for både organisasjonen og kundene? I dag er det mange enkle metoder for å ta frem og se på verdien av ulike løsningsforslag, og dette kan vi hjelpe deg med. Løsningsforslagene og prosjektdokumentasjonen kan du etterpå legge ut på anbud om du ønsker dette
TA KONTAKT
Teknisk utprøving av ny sensorteknologi
3. ER DET MULIG Å REALISERE (POC)
De fleste tenker på denne fasen som "Proof of Concept" (POC). Vi skal se om løsningen lar seg realisere til en overkommelig pris. Er det en IT-løsning, så lager vi en prototype og tester tilgang til data vi trenger, datakvalitet og hvilke tekniske muligheter/begrensinger vi møter.
TA KONTAKT
Kind Care - morgendagens omsorgsplattform
4. SAMMEN LAGER VI LØSNINGEN
Ofte ser vi at utviklingskostnaden utgjør en mindre del av et prosjekt, resten er knyttet til å gjøre organisasjonen klar for nye måter å jobbe på, eller å få kundene til å ta i bruk de nye løsningene. Vi liker å levere prosjekter i små etapper, slik at både organisasjonen og kundene henger med. Dette er etter vår mening den beste måten å realisere gevinst
TA KONTAKT
Kind Care er en digital tjeneste- og kommunikasjonsplattform som kobler sammen de som trenger hjelp hjemme, deres pårørende og de som yter hjelpen fra private og kommunale hjemmehelsetjenester.
Målet med plattformen er å forenkle arbeidet for de som jobber i hjemmeomsorgen, og samtidig gjøre det mer oversiktlig og enkelt for de som mottar hjelpen. Prosjektet blir levert i flere etapper, og tas frem i tett samarbeid med alle brukergruppene (de eldre, deres pårørende og hjemmesykepleien).
Prosjektet "Store opplevelser langs veien" skal hjelpe turister å oppdage og bestille alt det spennende Norge har å tilby langs våre Nasjonale Turistveier. Prosjektet er i innsiktsfase - hvor vi ser på hva som er det reelle problemet for turistene når de forsøker å planlegge reisene sine, og hvor vi også ser på hvordan mindre opplevelsestilbydere og destinasjonsselskap enklere kan etablere seg og gjøre seg tilgjengelige for turister på reise.
Prosjektet "SmartSam" kjøres sammen med flere norske kommuner, sykehus, fastleger og hjelpemiddelsentraler og forbedre samhandlingen mellom de ulike helseaktørene, og sikre en mye bedre koordinering og leveranse av tjenester til beste for pasienter som flyttes mellom hjem, sykehus, korttidsopphold og sykehjem. Prosjektet ledes av KindInnovation og er nå i en fase hvor løsningen prototypes og testes ut hos alle målgruppene som skal bruke løsningen. Prosjektet omfatter også bruk av AI og software robotics, og er grensesprengende i sitt slag.
DETTE ER KIND PEOPLE
KIND People er et innovasjonshus i krysningsfeltet mellom offentlig og privat virksomhet. Vi tenker nytt om fremtidens digitale tjenester i Norge. Vi skal skape en spennende, gøy og utfordrende arbeidsplass for noen av landets dyktigste og mest kreative innovasjonskonsulenter
KONTAKT OSS
STEINAR
PARTNER
Steinar har de siste 20 årene jobbet med forretningsutvikling, digitalisering og automatisering i alt fra bank til helse. I Kind People hjelper han til med å lose kundene våre igjennom endring og gevinsrealisering.
sma@kindgroup.no
+47 998 69 941
MARITA
PARTNER
Marita er utdannet kriminolog og sosionom, har bakgrunn fra psykriatrien og barnevernet. De siste årene har Marita jobbet med næringsutvikling, digitalisering, forbedring og rekruttering i både privat og offentlig sektor.
mako@kindgroup.no
+47 930 94 390
INGEBORG
PARTNER
Ingeborg er utdannet sykepleier, og har lang erfaring fra kommunale hjemmetjenester, somatiske sengeposter på sykehus og poliklinisk praksis. Hun brenner for fagutvikling og ferdighetstrening.
ibm@kindgroup.no
+47 462 31 015
ULF
PARTNER
Ulf har 20 års erfaring med å utvikle virksomheter, de siste 10 årene med spesiell fokus på digitalisering. 
I Kind People hjelper han kunder med å ta frem nye idéer, tjenester og produkter.
udc@kindgroup.no

EN ARBEIDSGIVER SOM TENKER NYTT

KIND People er ikke en typisk norsk arbeidsplass. Vi jobber knallhardt fordi vi ønsker å skape. Vi vil bygge noe større enn oss selv og som beveger verden videre. Vi vet også at jobben ikke er alt. Derfor verdsetter vi fleksiblitet.

Her er noe av det vi har å tilby:
ALLE SKAL EIE LITT
Vi ønsker at alle skal ta del i den suksessen KIND er, og derfor får hver eneste ansatt aksjer i tillegg til lønn.
PLANLEGG DIN EGEN UKE
Med en enkel app på sin egen telefon planlegger våre ansatte egen arbeidsuke. Resultatene teller, ikke når du jobber!
FLINKE KOLLEGER
Vi skal ansette de aller beste, og vi legger listen høyt for å bli en av våre kolleger.
JOBB HVOR DU VIL
Jobb hvor du vil og når du vil. Teknologien gir oss muligheter til fleksibilitet. Bruk den!
ALLE SINE IDEER ER VIKTIGE
Vi skal være verdens beste innovasjonshus og da er alle tanker og ideer viktige. Vi verdsette alle ideer, både de små og de store.
TILRETTELAGT OPPLÆRING
Faglig utvikling er grunnbjelken i det vi driver med, derfor er kontinuerlig læring viktig. Vi er opptatt av din faglige utvikling.

Vårt nettverk av gode hjelpere

Vi er best sammen og oppgavene vi skal løse er alt for komplekse til at vi klarer dette alene. Derfor deltar KIND aktivt i nettverk og arenaer hvor viktige samfunnsutfordringer diskuteres, og hvor vi treffer andre som jobber med å løse det samme som oss.

Advisory Board

Vi har knyttet til oss eksperter, meningesbærere og samfunnsdebattanter i et Advisory Board. Dette er mennesker vi spør til råds når vi trenger å se litt lenger inn i glasskula. Vårt Advisory Board er spesielt opptatt av følgende områder:
IMPLEMENTERING
BRUKERBEHOV
kvalitet
disruptivE TEKNOLOGIER
EFFEKTIVITET
KUNDEtilfredshet